برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

روند سینما پس از انقلاب اسلامیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
معززی محمدرضا (مسئول طرح)
صباح مسعود (همکار طرح)
قنواتی زاده هوشنگ (همکار طرح)
بی گناه محمدرضا (همکار طرح)
ایوبی مهدی (همکار طرح)
صفایی غلام رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

نگرش خاص انقلاب اسلامی به سینما و تلاش در راه احیا ساختار سینمایی و متناسب با تفکرات و ارزش های اجتماعی عصر انقلاب فراز و نشیب هایی از نظر کمیت فیزیکی و محتوایی فراروی سینما قرار داده است.
در این رساله تلاش بر آن است تا کارنامه ای از عملکرد سینمای دوران انقلاب از سال 1358 تا 1372 ارایه گردد و بر چگونگی عملکرد و روند سیاست گزاریها در سینمای بعد از انقلاب، از کنش ها، تحولات، کاستی ها و سرمایه گذاریهای فرهنگی و علمی تحلیل درستی بدست آید.
همچنین به تفکیک سالیانه، چگونگی تحولات سینما در هر سال، تعداد فیلمهایی که ساخته شده و به شرح و تحلیل مختصری از هر فیلم پرداخته شده است.
کنکاش این رساله از سال 58 به عنوان دوران فترت سینما با شرح مختصری از این دوران شروع و رویدادهای خاص هرسال با توجه به ویژگیهای سیاستگذاری در عرصه سینما تجزیه و تحلیل نموده است.
تعداد فیلمهای تولید شده، فیلمهایی که موفق به دریافت پروانه نمایش شده اند، با فهرستی از فیلمهای ایرانی و خارجی مردودی و اکران شده در هر سال بصورت تحلیلی وآماری ذکر شده اند.
برگزاری جشنواره های فیلم فجر به توالی مورد بررسی قرار گرفته و رویدادهای هر جشنواره با فیلم های منتخب آن و تعداد فیلمهای حاضر در بخشهای مختلف جشنواره با بیانی آماری مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاش این رساله بر آن بوده تا در بیان سیاستهای تکوین سینما، گفت و گوهایی با دست اندرکاران، صاحب منصبان و صاحب نظران بعمل آورده و ضمن تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... سالیان مختلف تحلیلی علمی از روند تکاملی سینمای بعد از انقلاب داشته باشد.
این کار حاصل سه سال تلاش، تحقیق و گردآوری است که توسط بخش سینمای جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا تهیه و تدوین شده است ولازم به ذکر است تهیه کننده این مجموعه، برادر بزرگوار مرحوم محمدرضا معززی در حین ماموریت در سانحه هوایی بدرجه رفیع شهادت نایل شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

A Summary of the Process of CinemaAbstract:

The attitude of the Islamic Revolution towards cinema and the attempts to revive the foundation of cinema in accordance with the ideas and social values of the Revolution era has confronted cinema with physical and concrete upheavals.
In this article, it is intended to give a balans sheet of the functions of the cinema during the Revolution era from 1358 to 1372 (1979 to 1993) and come to come scientific and cultural analysis of the process of the policy making, of the actions, developments and the shortcomings and investments of the post- revolution film making process.
Moreover a yearly account of the changes of cinema each year, the number of films produced and a brief each film has been given.
The article refers to the year 1358 (1979) as the transition of cinema and starts with a brief explanation of this period and the special events each year have been analysed in connection with the policies concerning cinema.
The number of films produced, or won license, with a list of Iranian and foreign films that have failed or screened each year have been mentioned analytically and statistically.
The International film festival of Fajr has been considered repeatedly and the events of each festival with its selected films and the number of films presented in different parts of the festival have been analysed statically.
This article has tried to carry out interviews with the cinema authorities, expert in the field and people involved in film making to in order to explain the policies of evolving the cinema industry, and while analyzing the social, political and economical problems in different years, it attempts to give a scientific outlook of the process of the evolytion of cinema in the post - revolution period.
This work is the result of three years of endeavor, research and collection of movie department of University Jahad of the faculty of Fine Art. It is worth mentioning that our brother the Late Mohammad Reza Moazezi has prepared this collection, who reached the honor of martyrdom in an air crash.Keyword(s):