برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نمونه سازی دی سدیم لورت سولفوساکسیناتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی

پژوهشگران: 
حاجی علی عسگری علی (مسئول طرح)
کمبرانی مسعود (همکار طرح)
حسن زاده معصومه (همکار طرح)
ثقفی رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از ضروری ترین شرایط تامین بهداشت و همچنین از پارامترهای شاخص در بهداشت یک کشور، میزان تولید و مصرف مواد پاک کننده و شوینده می باشد.
اساس کار اکثر پاک کننده ها بر کاهش کشش سطحی مواد در آب استوار می باشد به همین خاطر این مواد به نام مواد فعال کننده سطح (
Surfactant) شناخته می شوند. در ترکیب مواد شوینده، از انواع مختلف سورفکتانت استفاده می گردند که عمده ترین آنها سورفکتانتهای آنیونی، کاتیونی، غیر یونی و امفرتریک می باشد. از این جمع، سورفکتانهای آنیونی در حال حاضر بیشترین میزان مصرف را دارند.
سولفوساکسینات ها از جمله سورفکتانتهای آنیونی می باشد که تولید آنها از دهه 1940 آغاز گردیده است. این ترکیبات استرهایی از یک اسید دو ظرفیتی به نام ساکسینیک اسید می باشند.
مونواسترهای سولفوساکسینات بعنوان ترکیبات شوینده ملایم در فرآوره های بهداشت شخصی و فرآورده های مخصوص کودک استفاده می شوند. پر مصرف ترین و شناخته شده ترین عضو از خانواده سولفوساکسینات ها، سدیم لورت سولفوساکسینات می باشد.
در این پروژه در ابتدا در فاز مطالعاتی، مجموعه کاملی از مطالب پیرامون انواع سورفکتانتها، نحوه عملکرد سورفکتانتها و خواص انها ارائه گردیده است. همچنین اطلاعات کاملی در مورد سولفوساکسیناتها و انواع آنها ارایه شده است. انواع روشهای تولید سولفوساکسیناتها از دیگر مطالب این بخش می باشد.
در فاز آزمایشگاهی، با انتخاب یکی از روشهای ارایه شده در فاز مطالعاتی بر مبنای مواد اولیه، شرایط عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز، که بیشترین تطابق را با شرایط داخل ایران داشته باشد. مراحل ساخت نمونه آزمایشگاهی انجام گردید. در این مرحله پارامترهایی مانند زمان، فشار، دما و نسبت های مولی مورد تحقیق قرار گرفت و بهترین مقدار برای هر یک از این پارامترها مشخص گردید. در نهایت در بهترین شرایط نمونه آزمایشگاهی تهیه گردید و برای چندین شرکت ارسال گردید. که چندین شرکت به صورت تلفنی و یک شرکت به صورت نامه کتبی، کیفیت نمونه را تایید نمودند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):