نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت ECUگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
سجادیان سیدحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ECU دستگاهی است که عملیات کنترل ماشین های سنگین را انجام می دهد این دستگاه به طور خاص گیربکس این نوع ماشین ها را برای انواع حرکت مورد نیاز کنترل می نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):