برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعات ژئوالکتریک اراضی شرکت آب و فاضلاب انارکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1384

کارفرما: سازمان آب و فاضلاب اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج به صورت گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

مطالعات ژئوالکتریک در محدوده مزرعه چاه گربه واقع در انارک به تعداد 30 سونداژ به منظور بررسی وضعیت زمین شناسی تحت الارضی جهت دستیابی به آب مورد نیاز شرکت آب و فاضلاب انارک انجام گرفت. این مطالعات در نزدیکی تشکیلات و ساختار سنگی جهت یافتن محل مناسب با توجه به شکستگی و گسل احتمالی صورت گرفت که پس از تحقیق و مطالعه نتایج حاصله و توصیه های لازم به کارفرما ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):