برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نحوه گذارندن اوقات فراغت و علایق و سلایقگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
ممبینی ایمان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: سازمان ملی جوانان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این گزارش با هدف بررسی و مطالعه موضوع اوقات فراغت و تهیه برنامه جامع اوقات فراغت جوانان استان خوزستان انجام شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):