برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظارت و ساخت تابلوهای برق واگن مولد برقگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1382

کارفرما: شرکت رجاء

خروجی طرح: 

تحویل گیری تابلوهای برق طبق مشخصات فنی به کارفرما


نوع: مشاوره ای-خدماتی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از این طرح نظارت و تحویل گیری صحیح تابلوهای برق واگن های مولد برق ساخت داخل کشور است. لذا در این طرح مشخصات فنی و استانداردهای لازم برای ساخت تابلوهای برق و کنترل تهیه گردید و پس از انتخاب پیمانکار، نظارت بر مراحل ساخت، آزمایش و مستندسازی انجام پذیرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):