برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی اخوان ریسمانچیانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1384

کارفرما: شرکت تعاونی اخوان ریسمانچیان

خروجی طرح: 

نتایج حاصله به صورت یک جلد گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید که پس از حفاری در 2 محل پیشنهاد شده از هر کدام به میزان 20 لیتر آب استخراج می گردد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

به منظور دستیابی به آب زیرزمینی در اراضی اخوان ریسمانچیان واقع در خیرآباد مورچه خورت تعداد 25 سونداژ الکتریکی برداشت گردید. در این مطالعات پس از بررسی و تحلیل داده ها گزارش چگونگی قرار گرفتن رسوبات آبرفتی در محدوده تهیه و توصیه های لازم از جمله پیشنهاد حفر دو حلقه چاه در رسوبات آبرفتی ارائه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):