برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح بازرسی مولدهای برق MWM و CONMECگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندس برق

پژوهشگران: 
احمدی مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1382

کارفرما: شرکت رجاء

خروجی طرح: 

تحویل دستورالعمل ها به کارفرما


نوع: مشاوره ای-خدماتی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از این طرح تدوین دستورالعمل های بازرسی و تحویل گیری برق و کنترل واگن های مولد برق MWM و Conmec است.
در این طرح واگن های مولد برق 660 ولت از لحاظ برق و کنترل مطالعه شده و طرح بازرسی برق و کنترل آنها بر طبق استانداردهای معتبر تدوین گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):