برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نیمه تفصیلی خاک رسگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
قربانی منصور (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

در اجرای این طرح مذکور شش مرحله اساسی زیر انجام شده است:
1- مطالعه اولیه برای بررسی نحوه انجام طرح و تهیه منابع لازم
2- نمونه برداری اولیه از خاک رس مناطق استان
3- انجام آزمایش های اولیه شیمیایی و فیزیکی لازم بر روی نمونه های فاز دوم
4- نمونه برداری نهایی از خاک رس مناطق استان
5- انجام آزمایش های شیمیایی و فیزیکی لازم بر روی نمونه های نهایی
و در نهایت گزارش نهایی طرح تحویل کارفرما شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):