برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه جداول عیب یابی برق و کنترل توربوترنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
طالبی محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1382

کارفرما: شرکت رجاء

خروجی طرح: 

تهیه مستندات و روش های عیب یابی مدارات برق و کنترل قطار و ارائه آن به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

نگهداری و تعمیرات بهینه قطار نیاز به دستورالعمل و مستندات کاربردی دارد که به زبان ساده و فارسی مراحل عیب یابی و نگهداری مدارات را ذکر و ملاحظات ایمنی را در آن در نظر گرفته باشد.
بدین منظور در این طرح جداول و مستندات نگهداری و تعمیرات برق و کنترل قطار توربوترن استخراج شده و پس از تطبیق با مراحل اجرایی تعمیر و نگهداری، نهایی گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):