برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی دیدگاه ساکنین نواحی فرسوده شهر تهران درخصوص مفهوم فرسودگی (نظرسنجی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ابعاد فرسودگی در قالب عوامل مختلف از زاویه دید شهروندان ساکن در بافت های فرسوده بوده است. در این رابطه عوامل مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، خدماتی، زیست محیطی و غیره طرح و دیدگاه شهروندان در رابطه با هر عامل مطالعه شده است.
روش تحقیق حاضر روش پیمایشی (Survey) می باشد که از جمله مهمترین روش های تحقیق در مطالعات اجتماعی می باشد. در این روش با استفاده از روش پرسشنامه (Questionair) مهمترین پرسش های مورد نظر با استفاده از طیف های متداول در علوم اجتماعی طراحی گردیده و با استفاده از نمونه گیری، پرسشنامه های مذکور به شیوه مصاحبه حضوری تکمیل می گردد.
روش پیمایش، روش پنهانگر می باشد و در آن کمتر امکان بررسی یک پدیده در عمق و ژرفای آن وجود دارد و در تحقیق حاضر به دلیل نیاز مورد نظر، این روش مناسب بوده و به کار گرفته شده است.
برای تعیین نیازهای ساکنان و اولویت بندی نیازهای مذکور از آنها خواسته شد تا به عنوان اولویت نخست، مهمترین نیازهای خود را بیان کنند. نتایج نشان داد که حدود 31 درصد پاسخگویان ایمن کردن خانه ها در برابر زلزله، حدود 30 درصد ایجاد پارک و فضای سبز و 24 درصد بهبود سامانه جمع آوری زباله و 12 درصد بهبود وضعیت مدارس را به عنوان اولویت نخست نیازهای عمومی خود اعلام کرده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):