برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کتاب"اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور" سال 1386 به همراه پایگاه داده تحت وب آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
میرزایی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

کتاب های "اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور" مجموعه ای است که با هدف ارائه داده های مستند بخش حمل و نقل و انرژی به همت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی تدوین می گردد تا بتواند گامی در جهت حفاظت از منابع ملی و شکوفایی کشور باشد. کتاب حاضر دومین کتاب از این مجموعه است که داده های مربوط به سال 1386 را در دوازده فصل ارائه می کند. این داده ها با مراجعه به بیش از 130 منبع اطلاعاتی و جمع آوری آمار ارائه شده توسط آنها و سپس صحه گذاری این اطلاعات و همچنین بهره گیری از انواع روش های مدل سازی به منظور تکمیل اطلاعات غیر موجود یا متناقض تولید گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):