برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات سایزموتکتونیکی (خطر زمین لرزه- گسلش) در چهارگوش کرمانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی (تکتونیک)

پژوهشگران: 
آرین مهران (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: سازمان زمین شناسی

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما
تعریف پروژه تکمیلی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

نقشه چهارگوش کرمان در حد فاصل 57° الی 30° درجه طول جغرافیایی و 30° الی 31° درجه عرض جغرافیایی واقع شده است. این محدوده به دلیل وجود گسل های مهمی همچون گلباف (کوک)، کوهبنان و غیره دارای قابلیت لرزه خیزی بالایی است. در این طرح، نهشته های کواترنری منطقه مورد مطالعه معرفی شده و کارکرد گسل های مهم در آن ها بررسی شده است. خود گسل ها نیز به دو دسته گسل های با پیشینه لرزه خیزی شناخته شده و مهگسل ها مورد معرفی قرار گرفته اند. سرانجام با در نظرگیری زمین لرزه های دستگاهی و تاریخی محدوده مورد نظر، پهنه بندی نسبی خطر زمین لرزه در گستره مورد بررسی انجام پذیرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):