برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه فناوری شناسایی با استفاده از انواع رادیویی (RFID) و انتخاب تجهیزات مناسب AEI برای کاربرد در ردیابی خودکار ناوگان ریلی کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی الکترونیک و مخابرات

پژوهشگران: 
رستمی حبیب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1383

کارفرما: وزارت راه و ترابری

خروجی طرح: 

گزارش پایانی طرح شامل مستندات مربوط به تعهدات مجری تدوین شده و ضمن آن سامانه مناسب برای کاربرد در ردیابی خودکار ناوگان ریلی کشور با استفاده از فناوری RFID معرفی گردیده است. همچنین محور ریلی مناسب برای اجرای آزمایشی طرح با همکاری مدیران ذی ربط راه آهن پیشنهاد شده است که فعالیت های مربوط به آن در قالب مرحله بعدی طرح در دست انجام است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح که با هدف شناسایی تجهیزات AEI برای ردیابی خودکار ناوگان ریلی کشور و به درخواست کمیته فناوری اطلاعات وزارت راه و ترابری انجام شده است، سامانه های ردیابی با استفاده از امواج رادیویی یا RFID مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. در این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف فناوری RFID از جنبه های رایانه ای (سخت افزار و نرم افزار) و مخابراتی پرداخته شده است و محصولات شرکت های تولیدکننده مختلف اروپایی و آمریکایی به لحاظ قابلیت های کاربرد در راه آهن ج.ا.ا. مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در کنار بررسی مشخصات فنی این سامانه ها و تطابق آنها با استانداردهای جاری در واحدهای عملیاتی راه آهن، مطالعات آزمایشگاهی بر روی تعدادی از محصولات و اجرای آزمایش های عملیاتی در برخی از ایستگاه های راه آهن نیز به انجام رسیده است.
برای انتخاب سامانه مناسب لازم بوده است، با بخش فنی شرکت تولیدکننده ارتباطات فنی و جلسات تخصصی برگزار شود تا زوایای پنهان فناوری مشخص شوند که این مهم نیز در طول مدت اجرای طرح با موفقیت صورت گرفته و در نهایت به انتخاب واقع بینانه تجهیزات مناسب انجامیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):