برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اکتشاف نیمه تفصیلی مواد اولیه آجر از سازندهای زمین شناسیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
قربانی منصور (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مواد اولیه ساخت آجر را می توان از شیل، مارن و رس ها تامین کرد. در این میان هزاران سال است که واژه آجر به قطعات سنگی ساخته شده از خاک رس پخته اطلاق می شود. ولی از آنجا که خاک رس مناسب در همه جا یافت نمی شود، از حدود 500 سال پیش به تدریج منابع معدنی دیگری جایگزین آن شد که شیل از جمله این مواد است. از سوی دیگر اهمیت خاک رس برای کشاورزی آن قدر مهم است که در جوامع پیشرفته استفاده از خاک رس برای تهیه آجر با محدودیت روبه رو است. تولید آجر از شیل در سازندهای زمین شناسی به دلیل محدودیت در منابع خاک های کشاورزی سطح کشور و نیز به دلیل وجود زمین های مناسب در استان کرمانشاه و نیاز استان به آجر است. این آجر در مقایسه با انواع مشابه کیفیت بسیار ممتازی دارد و در نوع خود بی نظیر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):