برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات آبرسانی به پاسگاه های مرزی واقع در مرز سیستان و بلوچستانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان سیستان و بلوچستان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: استانداری سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2440087- 2448219-0541

نشانی سازمان مجری: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 655-98135
 

چکیده:

بخش بزرگی از خاک ایران تحت وضعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار دارد. در چنین وضعیتی کمبود آب قابل استحصال مانع بزرگ فراروی فعالیت های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی قرار داده و تنگناهای بزرگی را بر فرآیند توسعه تحمیل می کند. منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق ایران در استان سیستان و بلوچستان و در مرز ایران و پاکستان قرار دارد و در یکی از خشک ترین مناطق ایران قرار گرفته است.
گستردگی محدوده قرارگیری پاسگاه ها، تنوع زمین شناسی و هیدروژئولوژی، تنوع آبخوان ها سبب گردیده تا وضعیت متفاوتی از نظر کمی و کیفی و خصوصیات هیدروژئولوژی در محدوده مورد مطالعه ایجاد گردد. در این تحقیق با توجه به پراکندگی نقاط مورد مطالعه محدوده هایی را که از نظر وضعیت آب های زیرزمینی و زمین شناسی تقریبا مشابه بوده اند در یک مجموعه بررسی شده اند. نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی آب های محدوده مورد بررسی عمدتا نشان دهنده آب های با کیفیت متوسط تا مناسب است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):