برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تشکیل پایگاه داده مکانی مناطق حساس ساحلی دریایی استان بوشهر در محیط GISگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: محیط زیست استان بوشهر

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

این طرح در پی تهیه اطلاعات GIS مناطق حساس ساحلی بوشهر بوده و به این منظور نسبت به تهیه عارضه های مکانی، ویرایش و زمین مرجع نمودن، مرجع کلیه کلاس های عارضه، ایجاد جدول ویژگی های توصیفی، تهیه اطلاعات مکانی برای عوارض مکانی و لینک اطلاعات توصیفی، تهیه اطلاعات میدانی و تشکیل کلاس عارضه، تهیه خروجی مناطق حساس ساحلی دریایی بر اساس لایه های جنگل های حرا، آبسنگ های مرجانی، پهنه جزر و مدی سواحل صخره ای، مناطق تخم گذاری لاک پشت ها، جزایر، مناطق تخم گذاری پرنده ها، مصب ها، حورها، جلبک ها و علف های دریایی، تهیه خروجی شهری، اسکله ها و پایانه ها، راه ها و معادن، اقدام شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):