برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استقرار چرخه بهره وری در آزمایشگاه طبی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان شرقی



گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

بر اساس ضرورت شناسایی متغیرهای بهره وری برنامه استقرار و اجرای چرخه بهره وری در آزمایشگاه فراهم گردیده است.
مراحل و روش های اجرایی طرح عبارتند از:
ـ تهیه اطلاعات فنی و مبانی نظری طرح
ـ تهیه جلسات گروهی به منظور برنامه ریزی استقرار چرخه بهره وری
نتایج به دست آمده از طرح تهیه پیشنهادات لازم و اجرایی جهت بهره گیری از نتایج طرح بوده است.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):