برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح جامع مدیریت پسماندهای روستایی در بخش بزینه رود و افشار شهرستان خدابندهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: دفتر امور روستایی استانداری زنجان

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و تحویل نقشه های مربوط به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

این پژوهش با بررسی وضع موجود مکان های دفن پسماندهای بخش های افشار و بزینه رود آغاز گردید و با توجه به اهمیت و حساسیت مکان یابی محل دفن پسماندها، به شناسایی معیارهای دخیل در مکان یابی محل دفن و جمع آوری اطلاعات موجود از سازمان های مختلف اقدام گردید. پس از گردآوری اطلاعات مربوطه، با توجه به شرایط خاص منطقه اقدام به تعدیل و بومی سازی معیارهای مکان یابی محل دفن پسماندها شد تا کمترین آسیب از لحاظ منظر و گردشگری متوجه منطقه شده و در عین حال هزینه های اجرای سایت محل دفن به حداقل منجر گردد. مشاور ضمن بررسی کل اراضی بخش های افشار و بزینه رود، به شناسایی محل های مناسب جهت انتخاب به عنوان محل دفن پسماندها اقدام کرده و در نهایت با انجام عملیات میدانی پهنه های مناسب را به عنوان مکان های مناسب برای دفن پسماندها شناسایی نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):