برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت سیستم مانیتورینگ لایه نشانی تحت خلا (ضخامت سنج کریستالی کامپیوتری)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی الکترونیک

پژوهشگران: 
کلهر داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چند نمونه از این مجموعه ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

طرح تحقیقات کاربردی ساخت سیستم مانیتورینگ لایه نشانی تحت خلا بالا شامل مطالعه، طراحی و ساخت چند زیرمجموعه متنوع و تدوین دانش فنی مربوطه می شود.
زیرمجموعه های مذکور عبارتاند از:
1- حسگر بلور پیزوالکتریک الکترونیک و نگهدارنده/ خنک کننده آن در محفظه خلا بالا
2- مدار سیلاتور
3- کارت کامپیوتری فرکانس متر
4- نرم افزار 2 پردازش، ذخیزه سازی و ارائه اطلاعات به کاربرکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):