برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین تجربیات و دیدگاه های کارآفرینان دانشگاهیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
مقیمی سیدمحمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1384

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحولی کارفرما گردید.


نوع: مشاوره ای-خدماتی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

کلیه محققانی که از جنبه های غیراقتصادی، مطالعاتی در خصوص کارافرینی داشته اند، به ابعاد مختلفی از رویکرد فناوری در مقابل ویژگی ها، رویکرد تک بعدی با رویکرد اشیاء در مقابل فرایند و به علاوه به مفاهیمی از قبیل تفاوت های شرکت های کوچک در مقابل نوپا، شرکت های کوچک در مقابل شرکت های کارافرینانه، تفاوت های بین مدیر و کارافرین و شرکت های بزرگ در مقابل شرکت های کوچک، فرق بین کارافرینان و غیرکارافرینان پرداخته اند. تحقیقات مختلفی در مورد کارافرینان انجام شده تا از طریق ان کارافرینان از غیرکا افرینان تشخیص داده شوند. در این تحقیق برای اینکه تمام ابعاد دیده شود، موارد ذیل مد نظر قرار گرفت:
1- بر اساس شخصیت
2- بر اساس داده های جمعیت شناختی
3- بر اساس اینکه چطور محیط، دسترسی به منابع و ... بر کارافرینان اثر می گذارد.
4- بر اساس بحث و بررسی مسائل از قبیل فرایند سرمایه گذاری کارافرینان و ...
5- بهره برداری از تجربیات و دیدگاه های کارافرینان در سایر بخش ها
6- شناسایی عوامل پیش زمینه یا مقدم کارافرینان
7- شناسایی عوامل جلوبرنده یا تسریع کننده کارافرینان
8- شناسایی عوامل نیروبخش کارافرینانکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):