برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 در ازمایشگاه مصالح ساختمانی مرکز تحقیقات سرامیک جهاددانشگاهی استان یزدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی طرح


نوع: مشاوره ای-خدماتی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

استاندارد ISO/IEC 17025 شامل کلیه الزاماتی است که ازمایشگاه های ازمون و کالیبراسیون به منظور اثبات وجود سیستم مدیریت کیفیت و اعلام صلاحیت فنی در نظر گیرند. مراجع اعتباردهنده ای که صلاحیت ازمایشگاه های ازمون و کالیبراسیون را تایید می نمایند، باید این استاندارد را به عنوان مبنای اعتباردهی به کار گیرند. از این رو موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اخذ گواهی استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 را به عنوان یکی از مهم ترین شرایط ازمایشگاه های همکار خود در زمینه ازمون و کالیبراسیون در نظر گرفته است. با توجه به روند حرکتی مرکز تحقیقات سرامیک جهاددانشگاهی استان یزد و وجود زمینه مساعد در همکاری بین این مرکز و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد، لازم است مقدمات استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 در ازمایشگاه مصالح ساختمانی این مرکز مهیا گردد. در این بین با توجه به جایگاه مرکز تحقیقات سرامیک جهاددانشگاهی یزد در استان، این مرکز می تواند تقاضای موجود در استان را پوشش داده و زمینه کاری مناسبی را جهت تحقق اهداف جهاددانشگاهی فراهم اورد.
استاندارد ISO/IEC 17025 کلیه موارد مطرح شده در استانداردهای سری ایزو 9000 را دربر می گیرد. به گونه ای که ازمایشگاه های ازمون و کالیبراسیونی که الزامات این استاندارد را براورده سازند، الزامات استانداردهای ایزو 9001 و 9002 را براورده ساخته اند. صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره دامنه ی کاربرد فعالیت های ازمون یا کالیبراسیون، می توان این استاندارد را عملی نموده و به کار برد. استاندارد ISO/IEC 17025 در برگیرنده انواع ازمون و کالیبراسیونی می شود که با استفاده از روش های استاندارد، غیراستاندارد و روش های ابداعی خود ازمایشگاه انجام می پذیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):