برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تجهیز و بهبود کیفیت خدمات و اصلاح ساختارهای فنی، اقتصادی و مدیریتی استان یزدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
باصولی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد


نوع: تحقیقاتی-کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

عرضه دانش فنی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با در نظر گرفتن ترویج ابزارهای مدیریت نوین در سازمان های دولتی ایران تعریف شده است. در اولین گام این طرح، به بهبود روش های انجام کار برای طرح تکریم ارباب رجوع به عنوان مهم ترین بند موجود در طرح توجه شده است. طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری کشور به کارگیری نگرش مشتری در سازمان های دولتی ایران تدوین گردیده است. این طرح به منظور ارائه راهکارهای مناسب در جهت ارائه خدمات موثر به مردم و با تاکید بر نهادینه کردن جلب رضایت مشتریان تهیه شده و به صورت لازم الاجرا در امده است. در این پروژه، بهبود روش های انجام فرایند های مربوط به ارباب رجوع در چهار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، جهادکشاورزی استان یزد، ثبت اسناد و املاک استان یزد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد صورت پذیرفت. در نگاه دوم به مبحث مدیریت مشارکتی و به کارگیری نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی استان یزد توجه شده است. مدیریت مشارکت جو که بر اساس فرض های استوار ارزشی و علمی و نتایج و شواهد قطعی تجربی استوار است، یکی از اندیشه های تازه ای است که در سال های اخیر در نظام های صنعتی و بازرگانی به کارگرفته شده و با پیامدهای مطلوب معنوی و مادی همراه بوده است. نظام پیشنهادها از جمله روش های موثر در تغییر روش های کاری و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان است. این نظام، تکنیکی است که از طریق ان می توان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی در حل مسائل و ایجاد سوالات جدید و راه حل بهینه برای فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر سازمان دست یافت. در این مرحله پیاده سازی نظام پیش نهادها در 10 سازمان دولتی استان یزد شامل سازمان ها و ادارات کل مدیریت و برنامه ریزی، بهزیستی، تعاون، استانداری، آموزش و پرورش، صنایع و معادن ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و اقتصاد و امور دارایی مد نظر قرار گرفت.
در اخرین قسمت از انجام این طرح باز طراحی فرایندهای موجود در معاونت امار و انفورماتیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد با توجه به اهمیت فرایندها انجام پذیرفت. در این پروژه به جای پرداختن به انجام طرح های کم دامنه و مقطعی، و تحلیل وظایف و کارکردها به طور مجرد سعی بر ان شد تا با رویکردی بنیادی و یک پارچه، به کل مجموعه از دید فرایندی نگریسته و تجزیه و تحلیل شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):