برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه و تدوین الگوی توسعه منطقه ای بهابادگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
قندهاری حمید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد

خروجی طرح: 

فاز دوم طرح جهت عملیاتی کردن اهداف بخش منابع طبیعی و پرورش دام به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد اغازشده و نیز با توجه به استقبال سازمان یونسکو مذاکره با هدف جلب کمک این سازمان جهت تعمیق و ترویج این الگو ادامه دارد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

در جامعه امروز ارقام قابل توجهی از منابع موجود داخلی در مناطق به علت درگیرنشدن کارشناسان فرهیختگان در امر توسعه بلااستفاده مانده است. در نتیجه امکانات سرمایه گذاری و بهره برداری از منابع موجود کاهش یافته و منجر به افت درامد سرانه گردیده است. در این اوضاع مناطق با خیل عظیم جمعیت تحصیل کرده جویای کار مواجه شده است. حاصل این فعل و انفعال بروز پدیده بیکاری از یکسو و تورم در نتیجه عدم توازن های قابل توجه در بودجه دولت گردیده است. در این طرح سعی می شود الگویی جهت توسعه پایدار مناطق ارائه گردد. شکل گیری توسعه پایدار یک منطقه حاصل عملکرد همه جانبه، مولد و مسوولانه عوامل ان در مقابل مسائل خود است. در این طرح سعی می شود ضمن توانمندسازی نیروهای بومی در مراحل مختلف الگو، از مشارکت انها بهره حاصل شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):