برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آثار به کارگیری نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی استان یزدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
باصولی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1382

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

- ارائه مقاله در چهارمین همایش نظام پیشنهادها تحت عنوان بررسی استقرار نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی استان یزد در سال 1382
- ارائه مقاله در پنجمین جشنواره کیفیت راشد تحت عنوان نظام پیشنهادها در تئوری و عمل در سال 1382


نوع: مشاوره ای-خدماتی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

نظام پیشنهادها از جمله روش های موثر در تغییر روش های کاری و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان است. متاسفانه تا کنون در ایران استقبال مناسبی از این نظام به عمل نیامده است و برخی تجربه ها نیز به شکست انجامیده است. در این باره لازم است آثار به کارگیری این نظام در ایران بررسی شده و میزان رضایت از نحوه به کارگیری و پیاده سازی تعیین گردد تا توان تحلیل علل عدم استقبال از این رویکرد، و ارائه راهکارهای موثر در فرهنگ سازی این نظام میسر گردد. در این پروژه سعی شده است تا علاوه بر تعیین میزان رضایت نحوه به کارگیری و پیاده سازی در سازمان های استان یزد، آثار استفاده از ان و مشکلات استفاده صحیح بررسی شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):