برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی و اولویت بندی فعالیت های تحقیقاتی استان و امکان سنجی اجرای آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: مدیریت و اقتصاد

پژوهشگران: 
باصولی مهدی (همکار طرح)
شکوهی خدارحیم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1382

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در راستای گسترش روحیه تحقیق و پژوهش و جهت دهی فعالیتهای پژوهشی به سمت اولویت های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین شناسایی محققان استان این طرح را در سال 81-80 به انجام رسانده که شامل فصل های زیر است:
1- کلیات 2- مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در بخش های مختلف استان 3- تحقیقات و مطالعات در دست اجرا 4- امکانات و مشکلات تحقیقات در استان 5- عناوین تحقیقات پیشنهادی برای رفع مشکلات و تنگناهای توسعه استان و بهره گیری از پتانسیل های استان که نهایتا در زمین های امور تولیدی، امور زیربنایی، امور اجتماعی، امور کلان و مدیریتی و ... تقسیم بندی گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):