برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدرنیته و هویتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فلسفه، علوم سیاسی

پژوهشگران: 
میرزایی علی (همکار طرح)
سیرم مصطفی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: موسسه مطالعات ملی

خروجی طرح: 

انتشار در قالب 1 شماره از فصلنامه مطالعات ملی


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

موسسه مطالعات ملی، فصلنامه ای را تحت عنوان مطالعات ملی منتشر می کند که هر یک از شماره های ان به بررسی موضوع هویت و نسبت ان با مقولاتی چون قوم گرایی، روشنفکران، جهانی شدن، گفت وگو و ... می پردازد. در این طرح موضوع ”مدرنیته و هویت“ از طریق تعیین سرفصل هایی که مورد تصویب شورای تحریریه این نشریه قرار گرفت مورد نظر بود و پس از تصویب سرفصل ها با رایزنی در مورد انتخاب کارشناسان، هر موضوع در قالب مقاله به یکی از اساتید شناخته شده جهت تالیف مقاله سپرده شد و در پایان کار نیز میزگردی با موضوع هویت و مدرنیته و با حضور سه نفر از اساتید فن برگزار گردید تا نتیجه ان در انتهای مقالات اورده شود. از میان مباحث پیشنهادی در این طرح می توان به موضوعات ذیل اشاره کرد. بررسی خاستگاه های هستی شناسانه انسان مدرن و انسان ماقبل مدرن، نقش ایدئولوژی های سیاسی بر هویت سازی در دوران مدرن، بررسی مواضع چالش بین هویت سنتی و مدرن، تکثر اجتماعی و هویت فردی، بررسی اوضاع تاریخی ایران در استانه ورود به مدرنیته، تاثیرات مدرنیته در شکل گیری هویت ایرانی، نقش رسانه های جمعی مدرن در ایجاد بحران هویتی در کشورهای جهان سوم.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):