برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی زمینه های تقویت و توسعه فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در استان سمنان با تاکید بر اقشار مختلفگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان سمنان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اصغرزاده حنیفا (همکار طرح)
تولیت سیدمجید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1384

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3337279-3337139-0231

نشانی سازمان مجری: سمنان، میدان کوثر، بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان سمنان
 

چکیده:

کتاب به عنوان یکی از وسایل ارتباطی فراگیر در امر اموزش محسوب می شود. اهمیت این رسانه ارتباطی که خواننده را با دنیای خوانندگانش پیوند می دهد تا انجاست که گویی هیچ وسیله دیگری قادر به جانشینی ان نیست. با توجه به اینکه توسعه کتاب خوانی نشان دهنده رشد و غنای فرهنگی در هر جامعه ای است و همچنین کتاب دریچه ای وسیع را برای انسان ها به سوی جهان شگفتانگیز علم و معرفت می گشاید، مطالعه کتاب راهی بسیار ساده و علمی برای رشد و پرورش استعدادهای خدادادی انسان ها است. در این تحقیق سعی شده است زمینه های تقویت و توسعه فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در استان سمنان با تاکید بر اقشار مختلف بررسی شود و در پایان راه های ایجاد انگیزه مطالعه، تحقیق و تفکر بین افراد و افزایش حس همکاری در تحصیل علم و تشویق، ترغیب و هدایت انان در به کارگیری روش های نوین علمی با عنایت به مسائل مبتلا به و نیازهای عینی استان و کشور، بیان گردد. لذا هدف از اجرای این طرح دست یابی به نتایج و یافته های پژوهش و قرار دادن انها در اختیار دستگاه های مسوول جهت اتخاذ هر گونه تدبیر مثبت اجرایی مسوولان و برنامه ریزان است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):