برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راه های مشارکت مردم در تامین امنیت عمومیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان سمنان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تولیت سیدمجید (همکار طرح)
نظری نعمت اله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1384

کارفرما: معاونت سیاسی- امنیتی استانداری سمنان

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3337279-3337139-0231

نشانی سازمان مجری: سمنان، میدان کوثر، بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان سمنان
 

چکیده:

احساس امنیت در هر جامعه ای از شرایط عمده پویایی و پیشرفت ان در تمام زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... محسوب می شود و تحقیق این مهم در جهان کنونی بدون مشارکت کلیه افراد اجتماع میسر نخواهد شد بر این اساس مطالعه و بررسی راه های مشارکت مردم در تامین امنیت عمومی جامعه خود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
فرایند امنیت موضوع بسیار مهم و قابل توجهی در جوامع اجتماعی و بشری است که به جهت تاثیر گذاردن بر کلیه ابعاد و سطوح زندگی انسان معاصر لازم است پژوهش ها و تحقیقات متنوع درباره ان صورت پذیرد. در این طرح نیز با ارائه پیشنهادهایی جهت مشارکت مردم در تامین امنیت عمومی و به کار گرفتن ان از یک سو و برد تبلیغاتی این موضوع از سویی دیگر، نتایج مثبت و رضایت بخشی به جای خواهد گذاشت. ضمن اینکه تغییر شیوه برقراری امنیت جامعه تا مدت ها می تواند معادلات و محاسبات برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه را مختل گرداند. و با این شیوه تاخیری چرخ امنیت جامعه با سرعت بیشتری به گردش درمی اید که متوقف کردن ان نیازمند زمانی طولانی تر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):