برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی دقت تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در بیماران نابارور با پولیپ اندومتریالگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: رادیولوژی ـ زنان و زایمان

پژوهشگران: 
نیک نژادی مریم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشگاه رویان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی دقت تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در بیماران نابارور و مقایسه نتایج آن با هیستروسکوپی به عنوان gold standard بوده است.
در مجموع 679 زن نابارور که هم سونوگرافی ترانس واژینال و هم هیستروسکوپی تشخیصی را انجام داده بودند، مورد بررسی قرارگرفتند. سونوگرافی ترانس واژینال در میانه فاز فولیکولار در روز 8ـ5 سیکل بیماران انجام شد. حساسیت و ویژگی و ارزش اخباری منفی و مثبت برای سونوگرافی ترانس واژینال محاسبه شد.
هیستروسکوپی پولیپ اندومتریال را در 197 مورد از 679 مورد (24.5%) تشخیص داد و سونوگرافی ترانس واژینال در 174 مورد از 197 مورد (88.3%) تایید کننده یافته های هیستروسکوپی بود. حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری منفی و مثبت سونوگرافی ترانس واژینال در مقایسه با هیستروسکوپی در تعیین پولیپ اندومتریال به ترتیب 88.391.981.6% و 90.8% بوده است.
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که سونوگرافی ترانس واژینال روشی مقرون به صرفه و غیرتهاجمی برای تشخیص لزیون های داخل رحمی مانند پولیپ است و وقتی همراه با نرمال سالین تزریقی استفاده شود می تواند یک جایگزین صحیح و مناسب برای هیستروسکوپی تشخیصی باشد. این روش در هزینه ها صرفه جویی نموده و جراح را قادر می سازد که در صورت نیاز با دقت بیشتری هیسترسکوپی اقدام نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):