برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظرسنجی از شهروندان یزدی در مورد مسایل مختلف جامعهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران مرکز تهران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی نظرات شهروندان در خصوص مسایل روز جامعه بوده است که می تواند در انجام مطالعات اجتماعی، اقتصادی، سیاستگذاری ها، تجزیه و تحلیل های جمعیتی و برنامه ریزی های استان مورد استفاده قرار گیرد. حجم نمونه در این نظرسنجی شامل 200 نفر از شهروندان یزدی بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):