برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه آمپول بوسرلین ساخت شرکت ابوریحان با سوپرفکت درحساسیت زدایی (desensitization) هیپوفیز در سیکل های IVF/ICSIگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلامت باروری

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: شرکت داروسازی ابوریحان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه گزارش نهایی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

استفاده از آگونیست های GnRH طی برنامه های IVF از LH surge خودبخودی جلوگیری نموده و بنابراین موجب کاهش موارد کنسل شدن سیکل و بهبود نتایج درمان می شود. یکی از داروهای رده آگونیست GnRH، بوسرلین است که به 2 فرم تزریقی زیر جلدی و یا اسپری بینی موجود بوده و تحت عنوان نام تجاری Superfact به فروش می رسد. با توجه به عدم دسترسی به بوسرلین در کارخانجات داروسازی داخلی، این دارو با صرف هزینه بالا از کشور آلمان و با نام تجاری سوپرفکت وارد می گردد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه آمپول بوسرلین ساخت شرکت ابوریحان با سوپرفکت در حساسیت زدایی (desensitization) هیپوفیز در سیکل های IVF/ICSI طراحی گردیده است تا در صورتی که کارآیی و عوارض جانبی دو دارو مشابه باشند از نوع داخلی و با هزینه پایین تر استفاده گردد. مطالعه حاضر از نوع کار آزمایی بالینی با گروه کنترل بود. جمعیت مورد مطالعه از بین زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویان در بین سال های 1387 الی 1388 که سن کمتر از 38 سال داشته، سیکل اول درمان آنها بوده و FSH<10 IU/Lit در روز سوم سیکل قاعدگی باشند انتخاب شد. بیماران دارای آندومتریوز و یا فاکتور رحمی یا بیماران PCO و نیز بیماران دچار اختلال عملکرد تیروئید و یا سایر اختلالات آندوکرین از مطالعه حذف شدند. پس از کسب رضایت نامه کتبی، بیماران به طور تصادفی در دو گروه (دریافت کننده بوسرلین داخلی) و یا دریافت کننده سوپرفکت ساخت آلمان تقسیم شدند. در نهایت نتایج سیکل درمانی و نیز عوارض جانبی در بین دو گروه با استفاده از تست های آماری مناسب مقایسه شدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):