برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی و مغز استخوان از لحاظ شاخص های رشد، تکثیر و پیریگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم سلولی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: دانشگاه علم و فرهنگ

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سلول های بنیادی مزانشیمی به دلیل توانایی بالقوه در خودنوزایی و تمایز به رده های مختلف استئوژنیک، کندروژنیک و آدیپوژنیک به عنوان یکی از ابزارهای توانمند در زمینه پیوند سلول، ژن درمانی و مهندسی بافت محسوب می شوند. اگرچه مغز استخوان به عنوان اولین منبع شناخته شده برای سلول های بنیادی مزانشیمی در نظر گرفته می شود ولی تنها منبع آن نیست. در عین حال برداشت مغز استخوان از بیماران یک روش بسیار تهاجمی محسوب می شود.
لذا محققین درصدد شناخت منابع در دسترس، مناسب، ایمن و بدون درد دیگری، جهت جداسازی سلول های مزانشیمی هستند. تا به حال از منابع دیگر بافتی، سلول بنیادی مزانشیمی استخراج و معرفی شده است، ولی اینکه سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از منابع مختلف چه تفاوتی با هم دارند تا حد زیادی ناشناخته مانده است. لذا هدف طرح حاضر جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی، مغز استخوان و مقایسه آنها از لحاظ سرعت رشد و تکثیر، توان زیستی آنها با استفاده از تست کلون زایی، دو برابر شدگی جمعیت سلولی (PDN)، منحنی رشد و تست MTT و میزان تمایز در محیط کشت است در ضمن سلول های جدا شده از هر دو بافت از نظر شاخصه های پیری، نظیر تست بتا گالاکتوزیداز و بیان آنزیم تلومراز نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):