برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ارتباط برخی از عوامل اجرائی، مکانی، فرهنگی ... با اوباشگری در میان دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات ورزشی فوتبال و ارائه راهکارهای تربیتی برای کنترل آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
رحیمی عزیزاله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: دفتر تحقیقات و توسعه وزارت اموزش و پرورش

خروجی طرح: 

تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این بررسی تعدادی از دانش آموزان مقطع متوسطه عضو مسابقات ورزشی فوتبال و طرفداران انها که از استان های سراسر کشور شرکت کرده بودند، در سال تحصیلی 83-82 پرس و جو شدند. در یک بررسی مقدماتی مشخص شد که 75 درصد دانش آموزان عضو مسابقات ورزشی فوتبال حداقل سه نوع رفتار اوباشگرانه را تا کنون داشته اند. یافته ها نشان می دهد که بالاترین میانگین رفتارهای اوباشگرانه مربوط به رفتارهایی مانند سر و صدا و فریاد کشیدن با میانگین (2.85) شعارهای تحریک کننده به طرفداری از تیم خود با میانگین (2.37)، شعارهای تند بر علیه تیم مقابل با میانگین (2.23) و کمترین رفتارهای اوباشگرانه مربوط به رفتارهایی مانند پرتاب اشیاء خطرناک مانند نارنجک میان طرفداران تیم مقابل با میانگین (0.92)، حمله به بانک ها و امکان دولتی با میانگین (0.96)، هجوم بردن به وسایل نقلیه و مسدود کردن خیابان ها با میانگین (1.0) است، حداکثر میانگین درنظر گرفته شده (5) و حداقل (0) بود. نتایج فرضیات مختلف در رابطه با رفتارهای اوباشگرانه نشان می دهد که بین عوامل اجرایی و مدیریتی در محل برگزاری مسابقات، عوامل مکانی و فیزیکی محل برگزاری مسابقات پایگاه اقتصادی، اجتماعی و عوامل مرتبط با رضایتمندی سیاسی، ویژگی های سنی، پایه تحصیلی با رفتارهای اوباشگرانه رابطه اماری معنادار وجود ندارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):