برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل محتوای پربیننده ترین تولیدات سینمایی در دو دهه اخیر از جهت ارائه ارزش های اجتماعیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خروجی طرح: 

- تحویل گزارش نهایی به کارفرما
- تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این نوشتار به ارائه نتایج تحلیل محتوای یکی از فیلم های پر مخاطب در سال های اخیر در اکران عمومی از حیث ارزش های انتقال یافته اختصاص دارد. تحلیل محتوای این فیلم بر مبنای پیام و تحلیل پیام های موجود در فیلم فارغ از انگیزه کنشگران (فرستنده و گیرنده) صورت گرفته است. بخشی از این یافته ها به ذکر ارزش های اجتماعی – فرهنگی استناد شده از فیلم در خصوص خانواده و نقش های جنسیتی است. ضمن اینکه واسطه های انتقال ارزش و شخصیت های انتقال دهنده نیز بر حسب جنس، شدت و نحوه انتقال پیام بررسی شده اند.
واحد نمونه گیری در این بررسی وجود نداشته و کل فیلم مشاهده و اطلاعات ان ثبت شده است. همه گزاره های فیلم شوکران در دو بخش استخراج و ثبت شده است (گزاره های تصویری و گزاره های دیگر) کدگذاری گزاره های تصویری فقط اختصاص به ثبت تصاویر و نمادهایی داشته است که می توان از ان ارزشی را در طبقات چهارگانه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استنباط نمود و گزاره های دیگر بیشتر شامل گزاره های گفتاری و پس از ان موسیقیایی، تصویری و گفتاری یا گفتاری و موسیقیایی بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):