برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی دیدگاه های فرهنگی مردم استان گیلان در خصوص حقوق محیط زیستگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
توکلی بابک (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1382

کارفرما: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

خروجی طرح: 

گزارش طرح به کارفرما ارائه شد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

پژوهش فوق درباره بررسی دیدگاه های فرهنگی مردم استان گیلان در خصوص حقوق محیط زیست صورت گرفته است. در این پژوهش جامعه اماری، شهروندان بالای 15 سال استان گیلان در نظر گرفته شد و به دلیل وسعت منطقه نمونه برداری صورت گرفته و برای تغییر حجم نمونه ها از فرمول متداول کوکران استفاده شد و حدود 400 نمونه به دست امد. عدد فوق با توجه به واریانس جامعه اماری به 1000 نفر افزایش یافت که به شکل تصادفی از سه شهر رشت، لاهیجان و صومعه سرا برداشت شد و از انجایی که نگرش افراد متاثر از درامد، سطح فرهنگ، سطح تحصیلات، نوع جنس و بعضی فاکتورهای دیگر است تا حد امکان فاکتورهای مهم طبقه بندی شد و در پرسشنامه هایی به صورت فردبه فرد نمونه گیری انجام شد. بعد از تجزیه و تحلیل نتیجه گرفته شد که بیشتر مردم شهرنشین تمایل دارند اوقات فراغت خود را در طبیعت بگذرانند به جز افراد بیکار که ترجیح می دهند در خیابان قدم بزنند و مردم روستایی که ترجیح می دهند از امکانات شهری استفاده کنند. در حالی که غالب افراد جامعه تعریف صحیحی از محیط زیست دارند، به جز قشر کشاورز که محیط زیست را محیطی که انسان در ان زندگی می کند می داند و تمامی انها اگر وضعیت ان فراهم باشد تمایل به حفظ محیط دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):