برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی و روانی ذهنی مرتبط با ایجاد روحیه تحقیق در کودکان و دانش اموزان و طراحی روش های عملی آشناسازی دانش اموزان با پژوهشگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
هاشمی عبدالرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1382

کارفرما: دفتر معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه استان خراسان

خروجی طرح: 

تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این پژوهش تعداد 800 نفر از دانش اموزان دختر و پسر در مقطع پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی در نواحی هفت گانه شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382 از لحاظ عوامل مختلف مرتبط با روحیه تحقیق بررسی شدند.
در این تحقیق میانگین روحیه تحقیق در دانش اموزان پنجم ابتدایی بیشتر از سوم راهنمایی(0.68<29<31.25)، و در میان پسران بیشتر از دختران (28.45< 32.53) به دست امد.
فرضیه های مختلف مرتبط با ایجاد روحیه تحقیق عبارت بودند از: 1- وجود محیط مادی و فیزیکی مساعد در مدرسه (وجود کتابخانه و ازمایشگاه و ...) 2- وجود ارزش ها و انگیزه های محرک فعالیت پژوهشی (تشویق دانش اموزان به خواندن مطالب علمی در سر صف، تشویق به گردش های علمی و ...) 3- هنجارهای الزام اور تحقیق در کلاس (دادن نمره به فعالیت های تحقیق دانش اموزان، اشنا کردن دانش اموزان با شیوه فیش نویسی و ...) 4- جهت گیری پژوهشی در محیط خانواده (تشویق عضویت فرزندان در کتابخانه، دادن پول برای تهیه کتب غیردرسی و ...) 5- جهت گیری پژوهشی در سطح جامعه (تشویق رادیو و تلویزیون به مطالعه و تحقیق، اهمیت دادن به افراد محقق و پژوهشگر و ...) 6- وجود نماهای هویت پژوهشی در محیط مدرسه (وجود پوستر برای علاقمندی به پژوهش در مدرسه، قدردانی از دانش اموزان در سر صف و ...) 7- توجه به جنبه های ابتکار و نواوری در مدرسه (پذیرفتن جواب درست سوالات از راه های غیرکلیشه ای، طرح مطالب علمی جدید در کلاس و ...) 8- روبرو شدن با موقعیت مساله ای توسط کتب درسی (استفاده از کلمات علت و پدیده در کتب درسی، کاربرد زیاد موارد مجهول و نامعلوم را پیدا کردن و ...). این فرضیه ها یک بار از طریق ازمون ضریب همبستگی Cohesion و یکبار از طریق ازمون تحلیل واریانس (ANOVA) ازمون شدند، نتایج نشان داد که بین عوامل ذکر شده، و تفاوت سطوح این عوامل با روحیه تحقیق همبستگی و تفاوت معنادار وجود دارد، یعنی هرچه وجود این عوامل بیشتر باشد به همان میزان روحیه تحقیق در دانش اموزان افزایش می یابد و این نتایج از لحاظ اماری قابل تعمیم به جامعه اماری است. در پایان با توجه به یافته های پژوهش راهکارهایی برای ارتقاء روحیه تحقیق در دانش اموزان ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):