برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و طراحی آبیاری قطره ایی اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان به مساحت 340 هکتارگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ماشین آلات کشاورزی

پژوهشگران: 
ستایش عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1380

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

با توجه به اینکه عمده مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی می باشد، هر گونه صرفه جویی در این بخش، کمک شایانی به بهبود و استفاده از منابع آب می نماید. یکی از سیستم های کارآمد، استفاده از آبیاری تحت فشار می باشد. وسعت کل اراضی مورد مطالعه 340 هکتار می باشد. جهت انجام این طرح، مطالعات مربوط به موقعیت اراضی، وضعیت توپوگرافی، مطالعات خاک شناسی، منبع تامین آب اراضی و هواشناسی انجام گرفت. در مرحله بعد آب مورد نیاز گیاهان منطقه و پارامترهای طراحی سیستم مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس موارد مربوط به طراحی سیستم و تعیین خصوصیات هیدرولیکی طرح بررسی و موارد مذکور طراحی شد. در پایان طرح از نظر اجرایی و اقتصادی (هزینه ها و درآمدها) ارزیابی گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):