برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انتخابی شدن مدیران از نگاه معلمان استان هرمزگانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
خشنود بیژن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: آموزش و پروش استان هرمزگان

خروجی طرح: 

این پروژه در نهایت در 5 مجلد تکثیر و به صورت صحافی شده در اختیار مسوولان آموزش و پرورش قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

هدف از این طرح برسی نظر معلمان استان هرمزگان در مورد انتخابی شدن مدیران مدارس است. این پروژه در شش فصل شامل مقدمات و کلیات مطالعات پیشین، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری و در نهایت بحث و اظهار نظر تحقیق درباره موضوع مورد مطالعه و نتیجه آن است. پس از اینکه در فصل اول مسئه را بیان نمودیم و تاریخچه پیدایش آموزش و پرورش بررسی شد. در فصل دوم مطالعاتی که درباره این مساله انجام شده بود و همچنین نظرهای مربوط بیان شد.
در فصل سوم پژوهش، روش تحقیق و فنون متناسب با آن بیان شده است. روش تحقیق پیمایش و تکنیک متناسب با آن پرسشنامه است. پرسشنامه ها در جامعه آماری یعنی معلمان استان توزیع شد (نمونه گیری خوشه ای) پس از تکمیل با نرم افزار SPSS تجزیه گردید. آن گاه نتایج تجزیه شده را محقق تحلیل کرده است. در این پژوهش حدود 90 درصد معلمان معتقد بودند که باید در این زمینه انتخابات صورت گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):