برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تطبیقی جنبه های مشترک ادیان توحیدیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: الهیات

پژوهشگران: 
زروانی مجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح که با تکیه بر متون مقدس سه دین یهود، مسیحیت و اسلام و به روش تحلیل و تطبیقی انجام گردید. چهار مقاله تدوین شد که در آنها به ترتیب موضوعات خدا، نبوت، شعائر و مناسک و معاد پرداخته شده است. هر مقاله شامل بررسی موضوع مورد بحث به ترتیب در یهودیت، مسیحیت و اسلام بود و در پایان، موضوع به صورت تطبیقی بررسی گردید (جمعا 12 عنوان). اندیشه محوری در این طرح عبارت از یافتن وجوه تشابه میان کلیات عقاید این سه دین و نزدیک ساختن هر چه بیشتر مضامین اصلی اعتقادی آنها با تاکید بر متون مقدس و صرف نظر از اختلاف های مربوط به فرقه ها و سنت های دینی متاخر این ادیان بود. همچنین در نظر گرفته شد که 8 قسمت از 12 بخش این طرح که به ادیان یهود و مسیحیت مربوط است به صورت متن درسی در گروه ادیان و عرفان در مقطع کارشناسی استفاده شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):