برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و زمینه یابی توانمندی های صادراتی اتحادیه و شرکت های تعاونیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
شکوهی خدارحیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1384

کارفرما: اداره کل تعاون استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

در این طرح پژوهشی محصولات تولیدی شرکت های تعاونی استان اعم از کشاورزی، دامداری و دامپروری، شیلات و صنعتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و توانمندی های صادراتی در این شرکت ها زمینه یابی خواهد گردید. برای این کار آمار صادرات کشور، استان و تعاونیهای تولیدی استان به تفکیک نوع محصول به کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه، عضو اکو، خاورمیانه و کشورهای آسیائی و اروپائی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و همین کالاهای صادراتی در بین تولیدات شرکتهای تعاونی زمینه یابی خواهد گردید تا زمینه صدور آنها فراهم یا افزایش یابد برای زمینه یابی (در صورت امکان و لزوم) از روش های زیر استفاده خواهد شد.
1- مقایسه قیمت محصولات تولیدی در داخل با خارج از کشور
2- مقایسه کیفیت محصولات تولیدی در داخل با خارج از کشور
3- امکان ایجاد نمایندگی برخی محصولات در خارج از کشورکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):