برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی

خروجی طرح: 

- عرضه دانش فنی به کارفرما
-انتشار مقاله در مجلات معتبر وزارت امور اقتصادی و دارایی


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

تجارت الکترونیکی شیوه نوینی از مبادله کالا و خدمات است و چگونگی مالیات بندی در محیط الکترونیکی از چالش های اساسی این سیستم نوین است. در تجارت الکترونیکی گزینش مکان، ماهیت دیجیتالی محصولات، ظهور دارایی های جدید، شیوه ثبت و روش های پرداخت الکترونیکی با سیستم سازگاری نداشته و نیاز به سیستم مالی جدیدی دارد.
در تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی تاکید بر سادگی قوانین، قابلیت اجرایی و سازگاری با سیستم سنتی است و سعی می شود به معیارهای اصول اقتصادی، سادگی و سازگاری، ماهیت خاص تجارت الکترونیکی، جلوگیری از وصول مالیات مضاعف، اصل عدم تبعیض، توان رقابت بین المللی و جهانی شدن، بعد تکنولوژیکی و امنیت معاملات توجه شود.
تجارت الکترونیکی موجب کاهش هزینه کارهایی نظیر پرکردن اظهارنامه ها، فرم های مالیاتی و پرداخت آسان تر مالیات می شود. از سویی دیگر در تجارت الکترونیکی شرکت ها می توانند بدون حضور فیزیکی به داد و ستد بپردازند که این امر شناسایی شرکت ها، زمان، حجم و مبلغ معامله را مشکل می کند.
اقلام ثروت به گونه ای هستند که نقل و انتقال آنها از طریق الکترونیکی کمتر امکان پذیر است. لذا احتمال آنکه تجارت الکترونیکی باعث کاهش این نوع درآمدهای مالیاتی شود، کمتر است. مالیات بر فروش به عنوان یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم نسبت به سایر اقلام مالیاتی بیشترین تاثیرپذیری از تجارت الکترونیکی را دارد با وجود قوانین بین المللی مشخص و همچنین امکان شناسایی هر چه بیشتر فعالیت های انجام شده در سطح بین المللی تجارت الکترونیکی می تواند مالیات بر واردات را بهبود بخشد.
دولت باید بیشترین تلاش خود را در شناسایی شرکت ها، مشاغل و فروشگاه های اینترنتی و همچنین بهره گیری از ابراز الکترونیکی در جمع آوری مالیات ها و قوانین بین المللی به کار گیرد. ضمن اینکه معافیت های مالیاتی در کوتاه مدت به دلیل هزینه های پایین آن می تواند در گسترش تجارت الکترونیکی موثر باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):