برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی آثار اقتصادی و فرهنگی رابطه با جمهوری آذربایجان بر استان اردبیلگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: اقتصاد و مدیریت

پژوهشگران: 
عظیمی نورالدین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی سابق در آغاز دهه 1990 میلادی اعلام استقلال سریع جمهوری های این اتحادیه را بدنبال داشت با توجه به نظام بسته سیاسی که در قبل وجود داشت کشورهای تازه تاسیس بعد از اعلام موجودیت در صدد برقراری رابطه با دیگر کشورها از جمله همسایگان خود برآمدند. از جمله این کشورهای جدیدالتاسیس جمهوری آذربایجان است که در آگوست سال 1991اعلام استقلال نمود. به دلیل پیشینه تاریخی، مردم این کشور از همان روزهای ابتدای فروپاشی اتحاد شوروی میل و اشتیاق زیادی برای رفت و آمد و برقراری ارتباط با این سوی مرز به ویژه در محدوده استان اردبیل از خود نشان دادند. در سالهای بعد علاوه بر ادامه رفت و آمدهای ساکنین دو سوی مرز بتدریج ارتباطات رسمی تر از طریق مبادی ورودی معین شکل گرفت.
استان اردبیل در بین سه استان هم مرز ایران با جمهوری آذربایجان (گیلان، آذربایجان و اردبیل) دارای طولانی ترین خط مرزی با این کشور است، با این وجود بیشتر ارتباطات رسمی ایران با آذربایجان از طریق بنادر انزلی، آستارا در استان گیلان و جلفا در آذربایجان شرقی انجام می گیرد . در مقابل شاید بتوان گفت که بیشتر ارتباطات غیررسمی به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزهای طولانی از طریق استان اردبیل انجام می پذیرد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رابطه ایران با جمهوری آذربایجان بر استان اردبیل است. پی بردن به نقاط قوت و ضعف این رابطه و ارائه راهکارهایی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه از اهداف دیگر این پژوهش هستند.
روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر مطالعات میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نمودارهای لازم از نرم افزارهای آماری spss و Quattro Pro استفاده گردید. نتایج کلی بدست آمده در این پژوهش بشرح زیر می باشد:
از حیث اقتصادی ارتباط ایران با جمهوری آذربایجان بر استان اردبیل در مجموع دارای اثرات مثبت بوده است. بررسی های اسنادی حاکی از شکل گیری بیشتر فعالیتها (از جمله داد و ستد، صنعت و ساخت) ، مقادیر بیشتر معاملات ثبت شده (منقول و غیرمنقول) و سرمایه گذاری های اقتصادی انجام گرفته و ساخت و ساز بیشتر مسکن در نقاط شهری مناطق مرزی در مقایسه با مناطق دور از مرز بنوعی حکایت از تاثیر مثبت رابطه ایران با جمهوری آذربایجان بر استان اردبیل است. مطالعات میدانی راجع به آثار اقتصادی نیز نشان می دهد که این آثار در حد محدود، فاقد برنامه و انسجام و کنترل لازم می باشد. ایجاد اشتغال جدید در امر داد و ستد ، رونق گرفتن فعالیت های تجاری، افزایش قیمت زمین در شهرهای مرزی، درآمدهای حاصله از ضبط کالاهای قاچاق توسط دولت از جمله آثار مثبت اقتصادی رابطه با جمهوری آذربایجان در این استان محسوب می شود. قاچاق سوخت و کالاهای غیرمجاز و عدم پرداخت مالیات گمرکی و در نتیجه غیررقابتی شدن تولیدات داخلی از عوارض این رابطه اقتصادی هستند.
گرایش به سکونت مردم در نقاط شهری مرزی در منطقه مورد مطالعه ، برقراری پیوندهای خویشاوندی، افزایش رفت و آمدهای خانوادگی دردو سوی مرز، الگوبرداری از برخی رفتارهای اجتماعی و تقویت اشتراکات در زمینه های هنر، ادبیات و موسیقی، از اثرات عمده اجتماعی ارتباط ایان با جمهوری آذربایجان در استان اردبیل است.
استفاده نسبتا گسترده از تولیدات فرهنگی نظیر برنامه های تلویزیونی، سی دی های صوتی و تصویری، نفوذ مظاهر فرهنگ غربی و آثار اخلاقی غیرمنطبق با شئونات اجتماعی ما، تقویت تعصب های زبانی وقومی، الگوبرداری از برخی کدها و رفتارهای فرهنگی از مهم ترین آثار فرهنگی رابطه ایران و آذربایجان بر استان اردبیل هستند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):