برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راهکارهای توسعه SME مدرن در کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
مولایی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان

خروجی طرح: 

ارائه دانش مورد نیاز به کارفرما
چاپ مقاله در ماهنامه علمی- آموزشی تدبیر. تاریخ: آبان ماه 83، شماره150، صص 16-20


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

از دو تا سه دهه قبل صنایع کوچک (و متوسط) به صورت محور توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا در آمده است و از دهه 90 موج کوچک گرایی در صنایع اروپای غربی و آمریکا شروع گردیده است و امروزه اروپای شرقی نیز در صدد گسترش صنایع کوچک و خرد درآمده است. از رشد و گسترش صنایع کوچک می توان به قدرت اشتغال زایی، نیاز به سرمایه نه چندان زیاد، استفاده از مواد خام محلی، عکس العمل سریع نسبت به تقاضای بازار، رشد و توسعه متوازن منطقه ای ذکر نمود.
صنایع کوچک در ایران با اینکه 98% واحدهای صنعتی و بیش از 50% نیروی کار شاغل در بخش صنعت را به خود اختصاص داده است، نه تنها ارزش افزوده چشمگیری (نسبت به صنایع بزرگ) در بخش صنعت و همچنین تولید ناخالص ملی ندارد بلکه شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از آنها طی سال های اخیر بوده ایم.
بدیهی است عوامل مختلف برون زا و درون زا در واحدهای تولیدی منجر به عدم سوددهی آنها شده است. در این تحقیق ابتدا نقش صنایع مدرن کوچک و متوسط در فرآیند توسعه صنعتی و اشتغال زایی در کشورهای با تجارب موفق در زمینه مطالعه شده است و سپس با نظرسنجی از متخصصان، صاحب نظران، کارفرمایان و همچنین بازدید از واحدهای تولیدی موفق و مدرن موانع و تنگناهای توسعه صنایع کوچک مدرن در کشور بررسی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):