برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

زمینه یابی تشکیل تعاونی های کارگاهی در استان اردبیلگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
هدایت شهامت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: اداره کل تعاون استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

موضوع مورد مطالعه در این کار تحقیقی، زمینه یابی تشکیل تعاونی های کارگاهی واحدهای 6 تا 9 نفر شاغل است و مساله اساسی مورد بحث این است که چگونه می توان با تاکید بر واقعیت پتانسیل های موجود و از طریق بهره مندی از مزایای شکل گیری تعاونی های مذکور، فرصت های شغلی گسترده ای را برای خیل بیکاران استان فراهم آورد. از این گزارش علاوه بر ارائه کلیات بحث و مبانی نظری موضوع، وضعیت موجود تعاونی های کارگاهی نیز مورد بررسی قرار گرفته و بر اطلاعات حاصل از سرشماری کارگاهی کمتر از 10 نفر کارکن که در سال 1373 انجام گرفته شود افزوده است.
در ادامه بحث و بررسی، زمینه یابی فعالیت های کارگاهی در استان به تفکیک شهرستان و بخش مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق در فصل پایانی گزارش آمده است. با نگاه اجمالی و بر اساس آخرین اطلاعات موجود تعاونی های فعال استان بیش از نیمی از تعاونی های فعال استان در مرکز استان (شهرستان اردبیل) تشکیل شده و از نظر گرایش فعالیت ها، تعاونی های کشاورزی با 26.4 درصد، خدماتی 18.5 درصد و صنعت 14.4 درصد رتبه های اول تا سوم را دارند، اما از نظر تعداد اعضای تعاونی های مصرف، مسکن و چند منظوره به ترتیب قرار می گیرند.
همچنین نتایج حاصل از پرسش نامه های موضوع طرح تحقیقی مورد زمینه یابی تشکیل تعاونی های کارگاهی حاکی است که از مجموع 52 زمینه فعالیت در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات که در سطح 181 کارگاه بررسی گردیده تشکیل تعاونی های کارگاهی در بخش صنعت و معدن به میانگین سرمایه بیشتری نیازمند است. در حالی است که در بخش خدمات نیاز به سرمایه گذاری کم بوده همچنین بیشتر از 60 درصد از پرسش شوندگان استمرار فعالیت در قالب تعاونی را از نظر مالی و فنی توجیه دار دانسته است و بیشتر از 80 درصد جامعه آماری تشکیل تعاونی را نیازمند اعطای تهسیلات کم بهره دانسته اند.
با توجه به آزاد شدن نیروی کار از بخش کشاورزی (که در مهاجرت از روستاها به شهرها مشاهده می گردد) بیشترین حوزه جذب اشتغال مربوط به بخش خدمات بوده که در کارگاه های زمینه یابی شده در طرح تحقیقی نیز این امر مشاهده می گردد.
طرح تحقیقی بر تامین نیروی انسانی کار از نظر تخصص های مورد نیاز، دسترسی سریع و آسان به مواد اولیه و پیش بینی تقاضای بازار به عنوان عوامل ایجابی و موثر در تشکیل تعاونی های کارگاهی تاکید می ورزد.
همچنین آشنا نمودن کارگاههای موجود با قوانین و مقررات تشکیل تعاونی و مزایای تبعی آن را لازم دانسته بر لزوم اطلاع رسانی با روشهای سنجیده و مستمر را برای تشکل و گسترش تعاونی های فعال و موفق تاکید دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):