برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و ارزیابی روشهای آزمایشگاهی در تشخیص عفونتهای انگلی روده ایگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
محمدزاده حمیدرضا (مسئول طرح)
محمودی محمود (همکار طرح)
بیگم کیا عشرت (همکار طرح)
جوهری رضا (همکار طرح)
نوید علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

به منظور آشنایی با روشهای مورد استفاده در آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور و همچنین ارزیابی کارآیی روشهای مورد استفاده در تشخیص انگل های روده ای، طی ارسال پرسشنامه هایی به 520 آزمایشگاه تشخیص طبی در سراسر کشور (367 آزمایشگاه خصوصی و 153 آزمایشگاه دولتی) پیرامون نحوه، به کارگیری روشهای مورد استفاده سوالاتی مطرح گردید و در کنار آن با بررسی 3500 نمونه مدفوع به مدت 9 ماه با استفاده از چهار روش، به صورت همزمان برای هر نمونه، به ارزیابی کارآیی هریک از روش ها بصورت مجزا پرداخته شد.
انتخاب روشهای مورد بررسی، بر اساس پاسخ به پرسشنامه های دریافتی (با توجه بیشترین موارد کاربرد، شامل روشهای فلوتاسیون، مستقیم و فرمل - اتر صورت گرفت و روش چهارم تحت عنوان رسوبی ساده برای بررسی توان آن و مقایسه با سه روش مرسوم به بررسی اضافه گردید.
از بین 520 پرسشنامه، ارسالی به آزمایشگاههای تشخیص طبی، به 112 عدد از آنها توسط 77 آزمایشگاه خصوصی و 35 آزمایشگاه دولتی پاسخ داده شد که در این بین پرسشنامه 42 آزمایشگاه بدلیل نقل مکان و یا شناسایی نشدن توسط اداره پست عودت داده شد و از 366 آزمایشگاه دیگر هیچ پاسخی دریافت نگردید. بررسی پرسشنامه ها بیانگر استفاده، عمده از سه روش فلوتاسیون، مستقیم و فرمل اتر در غالب آزمایشگاههای کشور می باشد. بکارگیری رنگ آمیزی، کشت، توباژاثنی عشر و... بسیار نادر که تقریبا نزدیک به صفر بوده است.
در خصوص کاربرد روش فلوتاسیون، 98 درصد آزمایشگاهها از روش آب نمک اشباع (ویلیس) و 2 درصد دیگر از سولفات روی استفاده می نمایند و روش مستقیم را با شرایطی یکسان و روش فرمل- اتر را با اندکی اختلاف انجام می دهند.
از بررسی 3500 نمونه و با استفاده از مقایسه دوگانه نسبتها، روش رسوبی ساده با برتری مطلق در تشخیص تمامی انگل های یافت شده در مقام اول با
P<0.005 و در مرحله بعد به ترتیب روشهای فرمل - اتر، مستقیم و فلوتاسیون قرار گرفته اند.
مقایسه روشهای چهارگانه برای تک تک انگل های یافت شده بیانگر توانایی بالا و برتر روش رسوبی ساده برای اکثر انگل ها در مقایسه با دیگر روش ها بوده است.
بیشترین مورد تشخیصی برای زیاردیال لامبلیا توسط روش رسوبی ساده
(P<0.01) و در مرحله بعد روش فرمف- اتر و در مقام سوم روش مستقیم در مقایسه با روش فلوتاسیون (P<0.001) و سرانجام روش فلوتاسیون در انتها قرار گرفته است. و در مورد دیگر انگل های یافت شده به ترتیب:
هیمنولپیس نانا: روش رسوبی ساده با
P<0.005 بعنوان روش برتر، روشهای فلوتاسیون و فرمل - اتر بصورت یکسان در مرحله دوم و روش مستقیم (P<0.001) در انتها قرار دارد.
آسکاریس لومبریکوئیدس: روش رسوبی ساده با
P<0.008 برترین روش و در مرحله بعد فرمل - اتر (P<0.002 در مقایسه با فلوتاسیون) و سرانجام روشهای فلوتاسیون و مستقیم با برابری در تشخیص، در مرحله بعد قرار گرفته اند.
آنتروبیوس ورمیکولاریس، روش رسوبی ساده و فرمل- اتر با قدرتی برابر در مرحله، اول و سپس فلوتاسیون و مستقیم
(P<0.05) در مرحله بعد قرار دارند.
تریکوریس تریکورا: برابری روش رسوبی ساده و فرمل - اتر، ایندو را در مرحله اول و سپس روش فلوتاسیون (
P<0.05 در مقایسه با فرمل - اتر) و روش مستقیم با P<0.002 را در مراحل بعدی قرار داده است.
تنیا: برای تنیا تمامی روشها، ارزشی برابر از خود نشان داده اند.
آنتامباکلی: روش رسوبی ساده با
P<0.005 در مقایسه با روش فرمل - اتر در مرحله اول و در مرحله دوم روش فرمل - اتر و مستقیم بطور همزمان در کنار هم و در انتها روش فلوتاسیون با P<0.001 قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این بررسی، ضمن تاکید بر ضرورت حذف و عدم بکارگیری روش فلوتاسیون، روش رسوبی ساده را به دلیل داشتن مشخصات با ارزشی همچون سهولت، سادگی، دقت، حساسیت بالا، نیازمندی به حداقل امکانات، توانایی برای تشخیص اشکال متحرک، تخم های سبک و سنگین، بعنوان روشی برتر و جایگزینی مناسب برای روشهای مرسوم در مطالعات اپیدمیولوژیکی و تشخیص بالینی پیشنهاد می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):