برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برنامه استراتژیک ثبت موارد سرطان پستان و سرطان گردن رحم در زنان شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: بیماریهای پستان

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (همکار طرح)
فرزدی فرانک (همکار طرح)
نورایی سیدمهدی (همکار طرح)
یونسیان مسعود (همکار طرح)
گل محمدی کامران (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیرماه 1378

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

میزان های مرگ و بروز سرطان در دنیا رو به افزایش بوده و در حال حاضر سرطان دومین عامل مرگ در بسیاری از کشورهای پیشرفته است. در کشورهای در حال توسعه نیز با تغییر ساختار سنی جمعیت به دلیل افزایش امید به زندگی، کنترل بیماری های عفونی و کاهش تعداد افراد خانواده، سرطان بزودی علت شاخص مرگ و میر خواهد شد. با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فقط 5% از منابع را برای کنترل سرطان در اختیار دارند، بنابراین باید سریعا برنامه هایی را برای کنترل بیماری تدارک ببینند. گروه پژوهشی بیماری های پستان وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در راستای فعالیت های پژوهشی خود در زمینه سرطان پستان به این نتیجه رسید که بدون دستیابی به آمارهای صحیح درباره میزان های وقوع سرطان (بروز، مرگ،...) امکان انجام تحقیقات دقیق و ارایه برنامه های کنترل سرطان مقدور نخواهد بود. با توجه به سابقه ثبت موارد سرطان در کشور و عدم جامعیت اطلاعات آن، نیاز به دستیابی به روش های نوین برای ثبت موارد سرطان مطرح شد تا بتوان امکان موفقیت این اقدام را افزایش داد. در این راستا، طبق یک طرح پیشنهادی نیاز به برنامه ریزی برای ثبت موارد سرطان (ترجیحا سرطان پستان و سرطان گردن رحم در زنان شهر تهران) ارایه شد. این طرح پیشنهادی در واقع یک برنامه ریزی برای برنامه ریزی بوده که در آن با توجه به ضرورت برنامه ریزی دقیق برای ثبت موفق، نیاز به تشکیل گروه برنامه ریزی مطرح شد. پس از کسب موافقت طرح پیشنهادی در آذر ماه سال 1377، گروه برنامه ریزی تشکیل شده و شروع به فعالیت کرد.
گروه برنامه ریزی قبل از اقدام به تدوین برنامه، یک مطالعه کیفی انجام داد و در طی این مطالعه با صاحب نظران متعددی که در امر ثبت سرطان در کشور فعالیت داشتند، گفتگو کرده و یا مطالب آنها را مطالعه کرد. تعدادی از متخصصین جراحی، پاتولوژی، کموتراپی و رادیوتراپی نیز مورد مصاحبه قرار گرفته و به تعدادی از مراکز ارایه خدمات (عمدتا بیمارستان و مراکز پاتولوژی) مراجعه شده و با مسوولین آنها گفتگو شد. هدف عمده از این مطالعه دستیابی به مشکلات و راهکارهای ثبت سرطان در کشور و دستیابی به سیر تشخیصی – درمانی دقیق از بیماران مبتلا به سرطان پستان و سرطان گردن رحم بود. با گروهی از زنان مبتلا، به سرطان نیز گفتگو شد و هدف آن دستیابی به راهکارهای مناسب برای ایجاد ارتباط با بیماران در حین عملیات ثبت بود. گروه برنامه ریزی سپس عمده کتابهای مربوط به عملیات ثبت سرطان را مطالعه کرده و یک بررسی جامع راجع به تاریخچه ثبت سرطان در دنیا و در ایران انجام داد.
برنامه حاضر عبارت از برنامه استراتژیک ثبت موارد سرطان پستان و سرطان گردن رحم در زنان شهر تهران است و مسلما برای امکان عملیاتی کردن این برنامه نیاز به برنامه تفصیلی است که متعاقبا طراحی و ارایه خواهد شد. اصول این برنامه به شرح زیر است:
ثبت موارد سرطان پستان و سرطان گردن رحم، یک استراتژی برای کنترل این دو نوع سرطان است که نهایتا رسالت مرکز ثبت را یعنی «ارتقا سطح سلامتی زنان» را تحقق می بخشد. اهداف اختصاصی عمده به تفکیک مبتلایان به سرطان پستان و سرطان گردن رحم (در سال) عبارت از تعیین میزان های بروز و مرگ است. هدف کاربردی عبارت از ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب برای کمک به برنامه های کنترل سرطان و طرح های تحقیقاتی است. خط مشی ها بطور کلی عبارت از عدم تغییر استراتژی تا دستیابی به داده های کامل و معتبر، امکان تغییر در روش های ثبت (منطبق با تغییرات محیط)، مراعات ضوابط اخلاقی، امکان استفاده از روش های نوین، تاکید بر آموزش پرسنل، تاکید بر عملکرد علمی و استفاده از شاخص های کنترل کیفیت است.
اصول و روش های ثبت سرطان پستان و سرطان گردن رحم به شرح زیر است:
سیستم ثبت سرطان پستان و سرطان گردن رحم در زنان شهر تهران، یک «سیستم ثبت جمعیتی» است، که به ثبت موارد جدید (پس از شروع فعالیت مرکز ثبت) اقدام می کند. هر سیستم ثبت جمعیتی باید جمعیت معینی را در محدوده جغرافیایی معین تحت پوشش داشته باشد. جمعیت تحت پوشش در این برنامه شامل زنان شهر تهران (تمامی گروههای سنی) است. شهر تهران مطابق تعریف مرکز آمار ایران شامل شهر تجریش و شهر ری نیز بوده و طبق گزارش مرکز آمار، جمعیت زنان شهر تهران در سال 1375 حدود 899/289/3 نفر بوده است (جمعیت هر سال باید تخمین زده شود). طبق تعریف، بیمارانی ساکن در شهر تهران محسوب می شوند که 6 ماه قبل از تشخیص بیماری ساکن در شهر تهران باشند.
برای دستیابی به اهداف سیستم ثبت در راستای تحقق جمع آوری داده های صحیح از تمامی مبتلایان، اقدام به طراحی شیوه های نوین شده است. این سیستم ثبت دارای 3 ظام است:
- نظام جمع آوری داده ها، در این نظام، پرسنل مرکز ثبت در مراکز ارایه خدمات، خلاصه داده های بیماران را از روی پرونده آنها به فرم خاصی منتقل کرده و به همراه کپی از مدارک مورد نظر به مرکز ثبت منتقل می کنند. روش جمع آوری داده ها در این نظام، عمدتا به «روش فعال» است.
- نظام جذب بیماران: در این نظام، افراد شاغل در مراکز ارایه خدمات (همکاران مستقر) با بیماران مبتلا گفتگو کرده و پس از کسب اطلاعات محدودی، افراد واجد شرایط را به مرکز ثبت ارجاع می دهند.
- نظام هدایت: در این نظام، اطلاعات مورد نیاز و مشاوره به بیماران ارجاع شده توسط نظام جذب به مرکز ثبت ارایه می شود.
مراحل اجرایی سیستم ثبت در 3 فاز (فاز مقدماتی – فاز اول اجرایی – فاز دوم اجرایی) طراحی شده است. فاز مقدماتی به جهت انجام فعالیت های هماهنگی و پشتیبانی است. فاز اول اجرایی به منظور شروع فعالیت ها و تصحیح روش ها و استاندارد کردن فعالیت ها بوده و فاز دوم اجرایی به منظور انجام مستمر عملیات ثبت است.
ساختار سیستم ثبت و شرح وظایف پرسنل، طرح ها (برنامه های فرعی که پیش نیاز برنامه اصلی هستند مانند برنامه های آموزشی پرسنل مرکز ثبت، برنامه نرم افزاری جهت پردازش و آنالیز داده ها و...) زمان بندی دقیق فعالیت ها و بودجه از مواردی هستند که در برنامه تفصیلی طراحی خواهند شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The cancer incidence and mortality rates are increasing in the world. The cancer is the second most frequent cause of death in the majority of developed countries.
As the proportional elderly people increase in developing countries because of life expectancy increasing. Control of infections disease and decrease of family size, the burden of cancer will rise significantly. Therefore, the developing countries, which have only 5% of resources for cancer control, must prepare rigorous cancer control programs.
The breast diseases research group depended on jahad of medical science of Tehran university found that without statistics about cancer occurrence, the precise and accurate research and planning for cancer control can not be done.
Regarding to cancer registry history and incomplete results of cancer registration in Iran, Suitable methods are needed for cancer registration in Iran. Therefore, we proposed the need of planning for cancer registration (especially for breast cancer and cervical cancer of women in Tehran) and need of formation of a professional group for planning of this cancer registry system. After proposal agreement in Azar 1377, planning group was organized and going to work. Before planning, there was a qualitative research to aim of obtain of problems of cancer registration in Iran and know about breast cancer and cervical cancer diagnostic and treatment procedures. There was also a qualitative research about target patients to obtain new approaches for communicate to registered patients. Then, planning group reviewed majority tests and articles about cancer registry operation and cancer registration history in the world and in Iran.
This program is a strategic program of breast and cervical cancer registration in women of Tehran. Detail program (operational program) will planning in future. The principles of this strategic program are described below.
Registration of breast cancer and cervical cancer is a strategy for control of these two cancers. The mission of registry center is promotes the level of women's health. Specific objectives are determining of annually breast cancer and cervical cancer incidence and mortality rates. Application objective is to introduce suitable information bank for help to cancer control programs and cancer researches. The policies contain of changeable registration procedures (due to social and economical changes), observe ethics facts, not change strategy of registry center until to reach to valid and complete data, emphasize to personnel education, emphasize to exist of professional decision group, and use of quality control indicators.
Principles and methods of breast and cervical cancer registration are described below. Breast cancer and cervical cancer registration in women's of Tehran, is a population based cancer registry and register only new cases. There is a define population and define geographical area in the population based cancer registry. In this program, define population is women who are resident in Tehran city (all of age groups) and define geographical area is Tehran. The definition of Tehran according to Iranian statistical center is contained of Tehran and Tajrish and Ray cities. The size of women's population is 3, 289, 899 in 1375 (population size must be determined every year). A case is resident in Tehran when she have become resident in Tehran 6 months before of her disease diagnosis.
There are three systems in this cancer registration:
- Data collection system: in this system, personnel of cancer registry center abstract data of patient in to the specific from and copy from some documents and then bring them to registry center. Main data collection method in this system is active.
- Attractive system: in this system, personnel of delivery services interview with target patients and then refer them to registry center.
- Guidance system: in this system, personnel of registry center give counseling and as needed information to patients who are referred by attractive system to registry center.
There are three phases for this cancer registry operation (preliminary phase – first executive phase – second executive phase). Preliminary phase is for coordination and logistic activities. The first executive phase is for beginning of activities and standardized them and to correct the methods as needed. The second executive phase is for continuous registry operation.
Structure of registry center, personnel activity details, procedures (educational programs, software programs for data processing and analysis…), timetable and budget will designed in the detailed (operational) program.Keyword(s):