برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش نتایج حاصله از طرح مراکز تحقیقاتی - خدماتی گروه پزشکی در مناطق محروم (میناب و زابل) (جلد پنجم)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

در سال 1364 بدنبال اعزام چندین اکیپ به حوزه دره پهن از منطقه بشاگرد در استان هرمزگان اقدام به بررسی ابتلای به بیماریهای انگلی در این منطقه گردید. در این مطالعه قریب جمعیت ساکن در حوزه دره پهن با استفاده از روش همزمان مستقیم و فرمل، اتر مورد مطالعه قرار گرفتند.
عداد افراد مورد بررسی در هر روستا بر اساس کل جمعیت آن به نحوی انتخاب شده است که حدود 30 درصد جمعیت آنرا شامل می شود و در مجموع نیز این روستاها 30 درصد جمعیت این حوزه را به خود اختصاص می دهد.
در پی این تحقیق مجموعا 453 نفر از کل ساکنین این حوزه که در 6 روستا ساکن بودند مورد بررسی قرار گرفتند. 202 نفر از افراد زن و 251 نفر مرد بودند. بر اساس گروه بندی سنی مورد نظر در طرح بیشترین جمعیت را گروه سنی 14-5 ساله با 131 نفر شامل می شود. در این رابطه با توجه به امکانات موجود 6 نوع انگل در مدفوع افراد شناسایی شد.
بر اساس این نتایج در 73.1 درصد افراد مورد بررسی آلودگی انگلی مشاهده شد و 26.9 درصد باقی مانده به یکی از انگلهای بیماریزا آلودگی داشتند. انگلهای عمده یافت شده در این بررسی عبارتند از: کرم قلابدار (انکیلوستومیا) یک مورد معادل 0.2 درصد، اسکاریس لومبریکوئیدس 14 مورد معادل 3.1 درصد، ژیاردیا لامبلیا 64 مورد معادل 14.1 درصد، همینولپیس نانا 15 مورد معادل 3.3 درصد، تنیا (گونه) یک مورد معادل 0.2 درصد و تریکواسترانژیلوس 27 مورد معادل 6 درصد کل جمعیت مورد مطالعه.
بیشترین آلودگی مربوط به انگل ژیاردیا بوده که 14.1 درصد جمعیت مورد مطالعه و در واقع بیش از 50% افراد آلوده را شامل می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):