برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش نتایج حاصله از طرح مراکز تحقیقاتی - خدماتی گروه پزشکی در مناطق محروم (میناب و زابل) (جلد اول)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

در تابستان سال 1363 یک اکیپ 32 نفره از دانشجویان پزشکی دانشگاه مشهد بر اساس طرح مراکز تحقیقاتی - خدماتی گروه پزشکی در مناطق محروم به شهرستان زابل از استان سیستان و بلوچستان اعزام گردیدند. این گروه در طی یک ماه فعالیت خود ساکنین 37 روستای حومه شهرستان زابل را در 4 بخش پشت آب، شهرکی ناروئی، شیب آب و میانکنکی تحت انجام آزمایش توبرکولین جلدی با مایع 2 واحدی PPD محصول انستیتو پاستور ایران قرار دادند.
در بخش پشت آب 10 روستا، در بخش شهرکی ناروئی 13 روستا، در بخش شیب آب 9 روستا و در بخش میانکنکی 5 روستا تحت پوشش طرح قرار داشتند.
همزمان با انجام تست توبرکولین پرسش نامه خانوار توسط پرسشگران طرح تکمیل می گردید. بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق تعداد 7915 نفر در این روستاها تحت بررسی قرار گرفته اند و 58.1 درصد افراد تست شده را زنان و 41.9 درصد را مردان تشکیل می دهند. توزیع گروههای سنی در این افراد بر اساس گروه بندی سنی مورد نظر طرح بشرح ذیل بوده است.
گروه سنی 1-5 ساله 4.6 درصد، گروه سنی 4-2 ساله 14.2 درصد، گروه سنی 14-5 ساله 32.1 درصد، گروه سنی 24-15 ساله 14.4 درصد، گروه سنی 44-25 ساله 19 درصد و گروه سنی 45 سال و بیشتر 15.7 درصد افرادی را که سن آن ثبت شده است را شامل می شوند. لازم به ذکر می داند که سن 795 نفر از 7915 نفر که تحت آزمایش قرار گرفته اند بعللی در پرونده ثبت نشده است که درصدهای فوق الذکر پس از حذف این تعداد محاسبه شده است.
از میان 7915 نفر افراد تست شده پاسخ 29 نفر آنها بعللی ثبت نشده است و لذا از 7886 نفر که تست شده و پاسخ آنها ثبت شده است 61.9 درصد افراد دارای پاسخ منفی و 23.2 درصد افراد پاسخ مثبت و 12.2 درصد افراد پاسخ مثبت مصون و 2.8 درصد افراد دارای پاسخ مشکوک بودند.
بر اساس جداول تهیه شده بیشترین جمعیت مربوط به روستای ژاله ای
(ai) با 8.4 درصد و پس از آن روستای دوست محمد (bk) با 7.5 درصد کل جمعیت تحت مطالعه می باشد.
بیشترین تعداد افراد تست شده مربوط به گروه سنی 24-15 سال و پس از آن 44-25 ساله می باشد.
در رابطه با کسانی که دارای پاسخ مثبت بودند جمعیت زنان با 60.5 درصد کل افراد دارای پاسخ مثبت و مردان با 39.5 درصد قرار دارد و همچنین 37.6 درصد افراد را مردان و 62.4 درصد را زنان تشکیل می دهند.
همچنین در گروه سنی 45 سال و بالاتر 45 درصد افراد دارای پاسخ مثبت بوده اند و در گروه سنی 44-25 ساله 41.5 درصد افراد دارای پاسخ مثبت بوده اند.
با توجه به موارد فوق بطور خلاصه می توان گفت بیشتر افراد تحت مطالعه را زنان تشکیل داده و بیشترین گروههای سنی مربوط به گروههای جوان است اما در عوض بیشترین پاسخهای مثبت دریافت شده که میزان قابل توجهی نیز می باشد مربوط به گروههای سنی بالاتر از 25 سال می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):