برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید نخ مورد مصرف تریکوبافی از الیاف بریده پلی پروپیلنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: تکنولوژی نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

مخلوط نمودن الیاف به منظور رسیدن به خصوصیات مورد نظری که نمی توان به تنهایی از هر کدام از لیف ها بدست آورد انجام می پذیرد. پلی پروپلین در مقایسه با الیاف مصنوعی دیگر ارزانتر بوده و با توجه به دارا بودن خصوصیات منحصر به فرد امروزه مورد توجه ویژه صنایع نساجی قرار گرفته است. الیاف پنبه را در دیگر کاربردها می بایست بصورت مخلوط با الیاف مصنوعی مانند پلی استر استفاده نمود. بنابراین بنظر می رسد مخلوط الیاف پنبه و پلی پروپلین بتواند رقیب ارزشمندی در مقایسه با بقیه موارد مشابه باشد.
در این تحقیق، 5 نوع ترکیب (0-100)، (25-75)، (50-50)، (75-25) و (100-0) درصد از پنبه و پلی پروپلین با 5 تاب (600، 700، 800، 900 و 1000 تاب در متر) تولید گردید و خصوصیات نخهای تولیدی شامل استحکام، ازدیاد طول تا حد پارگی، مدول اولیه، نایکنواختی جرمی، نپ، نقاط نازک و مویینگی اندازه گیری شد.
نتایج حاصله از آن است که خواص کششی نخهای مخلوط پنبه – پلی پروپلین با تئوری های ارایه شده در زمینه مخلوط الیاف تطابق کامل دارد. خصوصیات دیگر این نخها نیز مانند نایکنواختی و نقاط نازک و کلفت و... تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تفاوت ظرافت و طول دو نوع لیف دارای روندهای متفاوتی می باشند در مجموع چنین به نظر می رسد که تفاوت در درصد اجزا مخلوط نسبت به تفاوت در تاب بر روی خصوصیات نخ مخلوط دارای تاثیر بالاتری است.
با توجه به موفقیت بدست آمده در زمینه تولید نخ مناسب مخلوط پنبه و پلی پروپلین، کار تحقیقی در خصوص خواص پارچه های بافته شده از این مخلوط مناسب می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Fiber blending provides some properties which are not usually attainable by each individual fiber. Polypropylene is cheaper than other synthetic fibers and considering its unique properties, this fiber has obtained attractive position in textile industries.
In the most applications, cotton fibers should be blended with synthetic fibers such as polyester. Consequently, it seems that the blend of cotton/polypropylene could be a valuable competitive for other similar blends.
In this study, five cotton/polypropylene blends including [(0-100), (25-75), (50-50), (75-25), (100-0)] and five twist levels (600-700-800-900 and 1000 tpm) were produced. Soup… properties (tenacity, breaking elongation. Initial modulus, mass unevenness, neps thin and hairiness) of samples are measured and compared.
The results showed that the tensile properties of cotton/polypropylene blended yarns correspond to the given blend theories. The other properties such as mass unevenness, thin and thick places and neps displayed various trends depending on the length and fineness of the fibers in the blend. It seems that the changes in the component percentages have a greater effect than the twist variations. Considering the successful production of cotton/polypropylene blended yarns, it is necessary to investigate the properties of fabrics knitted or woven produced by these yarns.Keyword(s):